sumber: http://www.mdjeli.gov.my/politik-tempatan;jsessionid=3A2486839E42CB5E3190C536D4DCEFB6

CARTA ORGANISASI

Ahli Parlimen       : YB. Dato' Mustapha Mohammad

ADUN Kawasan   : YB. Dato' Mustapha Mohammad

Pegawai Daerah   : En.Zulkifle Bin Ab.Rahman

Penggawa            : Mamak b. Salleh

Ketua Kampung   : Ab. Halim Abdullah

Ketua Agama        : Halim B Saari

Pengerusi JKKK  : Mohd Nuzi Nordin