TARIKH  : 2& 3 DIS 2021 
MASA  : 10.00 AM- 12.00 PM
TEMPAT : PIK JELI
 PESERTA : BELIA

 

TUJUAN:

Kelas ini diadakan untuk membantu Guru Kafa menyediakan sijil penghargaan untuk pelajar.

 

AKTIVITI:

Peserta dia ajar cara untuk mencipta Sijil sendiri menggunakan Ms Word. Peserta diberi tunjuk ajar untuk memasukkan border, picture, teks dalam satu dokumen.

Gambar Disini

TARIKH  : 8 NOV 2021
 MASA : 3.00 PM - 5.00 PM 
 TEMPAT : PIK JELI 
 PESERTA : PELAJAR SEK. MEN. 

 

TUJUAN:

Kelas ini diadakan untuk membantu pelajar tingkatan 5 menyiapkan kerja kursus.

AKTIVITI:

Pelajar diajar cara untuk memasukkan gambar, bentuk, jadual, carta organisasi dan pelbagai fungsi ms word dalam satu dokumen.

 

Gambar Disini

TARIKH   : 5 & 6 OKT 2021 
MASA   : 3.00 - 5.00 PM
TEMPAT   : PIK JELI
PESERTA   : PELAJAR SEK. MEN

 

TUJUAN:

Kelas ini diadakan untuk membantu pelajar Sek. Men. menyiapkan kerja kursus mereka.

 

AKTIVITI:

Peserta diajar menggunakan pelbagai fungsi dalam Ms word seperti memasukkan jadual, word art dan gambar untuk menghasilkan dokumen yang lengkap.

Gambar Disini

TARIKH  : 14 OKT 2021
MASA : 9.00AM -12.00 PM
TEMPAT : PIK JELI
PESERTA : USAHAWANITA 

 

TUJUAN:

Kelas ini diadakan dengan kerjasama RISDA daeran Jeli.

 

AKTIVITI:

Peserta diberi tunjuk ajar untuk mengisi maklumat usahawan secara atas talian.

Gambar Disini

TARIKH  : 17 MEI 2021 
MASA : 10.00 PAGI -12.00 TENGAHARI
TEMPAT : PIK JELI 
PESERTA  : USAHAWANITA

 

TUJUAN:

Kelas ini diadakan untuk memberi tunjuk ajar penggunaan kedai atas talian.

AKTIVITI:

Peserta diajar cara menambah produk dalam kedai atas talian. Peserta jugak diajar cara untuk memasukkan gambar produk.

Gambar Disini