TARIKH  : 4 JAN 2021 
MASA  : 11.00 AM- 1.00PM
TEMPAT  : PIK JELI 
PESERTA  : PELAJAR SEK MEN 

 

TUJUAN

Kelas ini diadakan untuk membantu pelajar menyiapkan kerja kursus mereka.

AKTIVITI

Pelajar diberi tunjuk ajar untuk menggunakan Ms Word dengan betul. Peserta juga diajar cara untuk mencari maklumat dan gambar dalam enjin carian.

Gambar Disini

TARIKH  : 14 JAN 2021
MASA  : 10.00 AM - 12.00 PM
TEMPAT  : PIK JELI
PESERTA  : USAHAWANITA 

 

TUJUAN

Kelas ini diadakan untuk membimbing usahawan menggunakan aplikasi Ms Excell.

 

AKTIVITI

Membantu usahawan menggunakan Ms Excell untuk mencipta jadual dan borang invois dalam tuntutan bayaran mereka.

Gambar Disini

 

TARIKH  : 8 DIS 2020
MASA  : 3.00 PM - 5.00 PM 
TEMPAT : PIK JELI
PESERTA : PELAJAR SEK. MEN

 

TUJUAN

Kelas ini diadakan untuk membantu pelajar menyiapkan kerja kursus mereka.

 

AKTIVITI

Pelajar diajar cara mencipta dokumen menggunakan pelbagai fungsi dalam Ms Word seperti memasukkan gambar, jadual dan membuat tetapan jajaran.

Gambar Disini

TARIKH  : 18 DIS 2020
MASA  : 10.00 AM - 12.00 PM 
TEMPAT : PIK JELI
PESERTA : USAHAWAN WANITA

 

TUJUAN

Kelas ini diadakan untuk membantu usahawan membuat mesyuarat dengan pihak MDEc

AKTIVITI

Usahawan diajar cara menggunakan aplikasi Zoom untuk membuat perbincangan atas talian.

Gambar Disini

TARIKH  : 21 NOV 2020 
 MASA : 10.00 AM - 12.00 PM 
 TEMPAT : PI JELI 
 PESERTA : BELIA

 

TUJUAN

Kelas ini diadakan untuk membantu belia mencipta emel dan cara penggunaan emel yang betul.

AKTIVITI

Pelajar diberi tunjuk ajar cara menggunakan emel dan seterusnya membuat pendaftaran untuk mencari kerja atas talian. 

Gambar Disini