TARIKH  : 10 OKT 2020
MASA  : 10.00 AM- 12.00 PM 
TEMPAT  : PI JELI
PESERTA  : PELAJAR UNIVERSITI

 

TUJUAN

Kelas ini diadakan untuk membantu pelajar menyiapkan dokumen kerja.

AKTIVITI

Pelajar diberi panduan dan tunjuk ajar cara penggunaan Ms Word untuk menghasilkan dokumen kerja  mereka.

Gambar Disini