Empower Jeli menyediakan perkhidmatan latihan keusahawan kepada kaum wanita di Jeli. Antara latihan yang disediakan seperti kelas menjahit, masakan, dan bakeri, make-up, business online. Program ini terbuka kepada semua wanita di daerah Jeli. Golongan suri rumah digalakkan untuk menyertai kelas ini kerana hasil yang diperolehi mampu untuk meningkatkan pendapatan isi rumah.