NAMA KEDAI      : AKOK WARISAN PALEKBANG

NAMA PEMILIK  : PUAN HAZANA MUHAMAD

JENIS PRODUK  : AKOK FROZESN

ALAMAT              : HADAPAN CCRC JELI, 17600 JELI, KELANTAN

NO TELEFON     : 017-9123259

FB                        :https://www.facebook.com/cheannaakok/

WEBSITE             :http://akokfrozen.com/