TARIKH  : 18 DIS 2020
MASA  : 10.00 AM - 12.00 PM 
TEMPAT : PIK JELI
PESERTA : USAHAWAN WANITA

 

TUJUAN

Kelas ini diadakan untuk membantu usahawan membuat mesyuarat dengan pihak MDEc

AKTIVITI

Usahawan diajar cara menggunakan aplikasi Zoom untuk membuat perbincangan atas talian.

Gambar Disini