TARIKH  : 15 SEPT 2020 
 MASA : 3.00 PM - 5.00 PM
TEMPAT  : PI JELI
 PESERTA : PELAJAR SEK MEN

 

TUJUAN

Kelas ini diadakan untuk membantu pelajar menyiapkan kerja kursus mereka.

 

AKTIVITI

Pelajar diberi panduan dan tunjuk ajar cara penggunaan Ms Word untuk menghasilkan dokumen kerja kursus mereka.

Gambar Disini